Uslovi za upis:

• A1 – 15 godina
• A2 – 17 godina
• A   – 23 godine
Za sve kategorije je neophodno posedovanje važeće lične karte.

Ukoliko nemate neku kategoriju, za sve A kategorije obavezno je odslušati teoretsku nastavu, nakon čega polažete teoretski deo vozačkog ispita (testove).

Praktični deo obuke zavisi od toga za koju A kategoriju želite da polažete, kao i od toga da li već imate vozačku dozvolu.
Ako posedujete vozačku dozvolu AM, B, C, D ili E kategoriju nije potrebna teoretska nastava, već se obučavate po skraćenom postupku. Polažete teoretski deo vozačkog ispita (testove) i nakon toga vadite lekarsko uverenje i počinjete praktičnu obuku na odgovarajućem motociklu. Fond časova praktične obuke zavisi od kategorije za koju se obučavate.

Po završetku obuke polažete praktični deo vozačkog ispita (vožnju).

Cenovnik

  
KATEGORIJA A18.400,00 RSD
KATEGORIJA A216.800,00 RSD
KATEGORIJA A24.000,00 RSD
POLAGANJE TESTA3.500,00 RSD
POLAGANJE VOŽNJE3.500,00 RSD
DOPUNSKI ČAS1.200,00 RSD

Časovi

časovi